Hệ thống nhúng

Phát triển hệ thống nhúng

Phát triển hệ thống nhúng là một trong những thế mạnh của CENTIC, chúng tôi gồm những kỹ sư nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển hệ thống nhúng. Đã từng phát triển các dự án ở mức driver, firmware, application liên quan đến thiết bị y tế, điều khiển tự động, giám sát, các thiết bị giải trí gia đình cao cấp, Set-top box, thiết bị quảng cáo - bảng hiển thị kỹ thuật số Digital Signage. Có kinh nghiệm phát triển trên các dòng Chipset tiên tiến của Broadcom, Sigma Designs, ST, TI, NXP, Xilinx…

 • Kiến trúc: ARM, MIPS, SH4, DSP, MCU
 • Platform: Linux, Android, Real-time OS
 • Bootloader: U-boot, Ezboot, CFE
 • Thư viện và Framework: 
 • DirectFB, OpenGL, ALSA, GStreamer
 • Qt, FFmpeg, OpenCV, Swfdec, FlashLite
 • Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Java, Shell Script, Lua, ActionScript, HTML5
 • Công cụ: Git, SVN, GDB, Eclipse

Các sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện:

 • HD Media Player
 • Digital Signage
 • Set-Top Box
 • Cable Modem
 • Hệ thống soát vé xe Bus tự động ứng dụng công nghệ RFID
 • Hệ thống ATM ngân hàng sử dụng công nghệ RFID
 • Hệ thống bãi đỗ xe thông minh (Smart Parking) sử dụng công nghệ RFID

Đối tác