Thiết kế hệ thống

Thiết kế kiến trúc và hệ thống

1. Thiết kế kiến trúc, hệ thống

CENTIC có năng lực xây dựng giải pháp tổng thể và toàn diện, bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế hệ thống, thiết kế board mạch điện tử.

Kiến trúc, hệ thống bao gồm tích hợp nhiều công nghệ như MCU, DSP, FPGA, ASIC để giải quyết ứng dụng phức tạp như :

 

 • Yêu cầu tốc độ xử lý cao
 • Trong mạng viễn thông, hệ thống truyền dẫn
 • Xử lý âm thanh, hình ảnh
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Hệ thống tính toán hiệu suất cao

 

  2. Thiết kế mạch điện tử

CENTIC có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế Schematic cho các bo mạch tích hợp nhiều thành phần, nhiều lớp mạch in, tốc độ tín hiệu cao, đáp ứng được các ứng dụng có yêu cầu phức tạp:

 

 • Kết hợp gồm nhiều vi mạch FPGA
 • Kết hợp các Vi Xử lý, DSP, ASIC …
 • Các ghép nối ngoại vi tốc độ cao như RocketI/O, Serdes, GMII, …

 

 

 

3. Thiết kế mạch in

 

 • Các bo mạch tốc độ trên 40Gbps
 • Các bo mạch trên 32 lớp
 • Thẩm định chất lượng thiết kế với Pre Simulation và Post Simulation với Signal / Power Integrity
 • Tạo thư viện Symbol, FootPrint và ECO

 

4. Các tool thiết kế và hỗ trợ

CENTIC sử dụng các công cụ mới nhất và tiên tiến nhất của các hãng nổi tiếng để dùng trong thiết kế, bao gồm:

 • Cadence Allegro®
 • Concept® - HDL
 • Orcad CIS®
 • Cadence Specctra®Autorouter
 • HyperLynx®
 • Valor Genesis 2000®
 • CAM350®

 

 

 

 

 

Đối tác