Thiết kế vi mạch

Thiết kế vi mạch

CENTIC là đơn vị hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực thiết kế FPGA, đội ngũ kỹ sư của chúng tôi đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế FPGA, và đã tham gia các dự án cho các hãng nối tiếng như Cisco, cPacket, Cadence, Intel… Phương pháp thiết kế FPGA của chúng tôi bao gồm một mô phỏng và phương pháp thực nghiệm trên board FPGA để thẩm định thiết kế. Chúng tôi tích hợp thiết kế của RTL với mô hình chức năng, mô hình bộ xử lý nhúng và bộ thử nghiệm để cung cấp một môi trường thử nghiệm hệ thống toàn diện, và chúng tôi thường xuyên xây dựng mô hình hệ thống tích hợp thiết kế FPGA để tương thích với các hệ thống xung quanh.

Các lĩnh vực mà chúng tôi thiết kế FPGA:

  • IP hardware và software  cho hệ thống nhúng
  • Tăng tốc xử lý tùy chỉnh
  • Phát triển các core IP ngoại vi và tích hợp
  • Tích hợp đa xử lý và truyền thông
  • Triển khai RTOS/LinuxOS cho các môi trường nhúng và điều khiển

Các sản phẩm tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện:

  • Các IP core về mã hóa và xác thực
  • Bộ chuyển đổi PCIe sang SATA
  • Ổ cứng thể rắn SSD
  • Quản lý lưu lượng dữ liệu truyền dẫn (Queue management)

Đối tác