Thiết kế vi mạch

PCI Express to SATA Converter

 

1  Tổng quan

PCIe to Sata Converter cung cấp một giao tiếp truyền dữ liệu tốc độ cao giữa PCIe và Sata. Trong  PCIe to Sata Converter có hai module IP core chính là PCI Express Endpoint block và SATA host controller.

2  Đặc tính PCI Express Endpoint block IP core

 • Tương thích với chuẩn PCI Express Base 1.1 và 2.0
 • Endpoint block hoặc  Legacy Endpoint block cho thiết kế PCI Express
 • Hỗ trợ  x1, x2, và x4 lane
 • Thu phát RocketIO™ GTP thực hiện đầy đủ PHY
 • Block RAMs được sử dụng cho buffering
 • Fully buffered Transmit and Receive
 • Quản lý giao diện để truy cập không gian cấu hình và cấu hình bên trong
 • Hỗ trợ dải rộng kích thước tải trọng (payload size) từ 128 đến 512 bytes.
 • Hỗ trợ hai kênh ảo (Vcs)
 • Round robin, weighted round robin, or strict priority VC arbitration
 • Có khả năng cấu hình BARs cho  I/O và bộ nhớ
 • Tín hiệu gửi đến fabric được thống kê và theo dõi

3 - Đặc tính SATA Host Controller IP core

 • Phù hợp với chuẩn SATA 1.5Gbps, 3.0Gbps và 6.0Gbps
 • Transport, Advanced Host Controller Interface (AHCI), hoặc Application Interface (AHCI-Lite)
 • Hỗ trợ cả Serializer/Deserializer (SERDES) hoặc PHY interface
 • Đồng bộ thiết kế để dễ dàng trong việc tích hợp
 • Synthesizable Verilog design
 • Protocol Interface phù hợp với chuẩn SATA đã định nghĩa trong SATA-IO
 • Hỗ  trợ 48-bits địa chỉ
 • 8b/10b Coding and Decoding
 • CONT và bộ trộn dữ liệu để giảm EMI
 • CRC generation and checking
 • Tự động chèn HOLD gốc
 • Hỗ trợ quản lý năng lượng (partial and slumber)
 • Optional native mode programming model

4 - Block diagram

pci express sata

 

 

 

 

Đối tác