Thiết kế vi mạch

Quản lý lưu lượng dữ liệu truyền dẫn

 

1. Tổng quan về dự án

Dự án phát triển IP Core nhằm mục đích quản lý lưu lượng dữ liệu khi truyền dẫn trên môi trường mạng, với việc quản lý lưu lượng bao gồm phân tích luồng dữ liệu đến, phân tích luồng dữ liệu đi, và dựa trên chính sách lập lịch luồng dữ liệu mà qua đó đưa ra các quyết định xử lý các gói dữ liệu đến và đi một cách hợp lý nhất

2. Mô tả hệ thống

Các giải thuật được áp dụng

Hệ thống MPQ sử dụng kỹ thuật quản lý hàng đợi tích cực AQM (Active Queue Management) trong việc chống nghẽn dữ liệu khi truyền dữ liệu trên mạng. Ý tưởng chính của AQM là dự đoán trước khả năng tắc nghẽn và đưa ra một số hoạt động điều khiển để chống lại hoặc giảm thiểu khả năng tắc nghẽn. Có 3 kỹ thuật cơ bản là:

 • Kỹ thuật loại bỏ gói sớm ngẫu nhiên RED (Random Early Discarding)
 • Kỹ thuật loại bỏ gói sớm ngẫu nhiên theo trọng số WRED (Weighted Random Early Discarding)
 • Thông báo tắc nghẽn ECN (Explicit Congestion Notification)

Queue Manager Diagram

Sơ đồ khối của IP Core

Đặc tính của IP Core

Bộ quản lý hàng đợi được thiết kế thực hiện giao tiếp với khối lập lịch và xử ứng dụng mạng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

 • Hỗ trợ từ 256 byte đến 64K hàng đợi
 • Hỗ trợ 8 lớp lưu lượng
 • Kích cỡ slot bộ đệm được cấu hình là 64 đến 256 byte
 • Giao diện lệnh và trạng thái cho kết nối đến bộ lập lịch
 • Cấu hình điều khiển lưu lượng theo lớp

Các thuật toán thực hiện để điều khiển lưu lượng

Tính năng:

 •      Thuật toán WRED (Random Early Discarding)
 • Thuật toán WRR (Weighted Round Robin)
 • Thuật toán ECN (Explicit Congestion Notification)

Đối tác